Walber AB i likvidation, 556688-8284

Konkursdag 2018-02-22. Konkursförvaltare advokat Anders Ericson.