Maskingrossen i Väst AB i likvidation, 556902-2857

Konkursdag 2017-09-13. Konkursförvaltare advokat Anders Ericson.